Náhodný výber z noviniek

| Prehľad produktov
Prehľad produktov bol doplnený o tag ktorý popisuje typ produktu (poprípade počet variantov)
vylepšenie produkt
| Označenie objednávky ako uhradená
V prípade, že objednávka je hradená online, je možné ručne zadať kedy úhrada bola vykonaná a označiť objednávku za uhradenú.
vylepšenie objednávka platba
Úprava výpočtu ceny bez DPH
V systéme bol upravený algoritmus na výpočet ceny bez DPH, výsledná cena sa prepocítava účtovným vzorcom
úprava/zmena vylepšenie produkt cena

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk