Náhodný výber z noviniek

Atribúty variantu
Sprístupnené vybrané atribúty produktov na editáciu príslušného variantu produktu (aktívny, objednateľný, možnosť zberať kredity a povolenie zliav)
úprava/zmena vylepšenie produkt variant
| Zahákované produkty
V editácií objednávky pribudla informácia ku ktorej položke objednávky sa zahákovný produkt zakúpil
novinka vylepšenie objednávka hákovaný produkt admin
| Stavy objenávok
Systém bol rozšírený o možnosť nastaviť si vlastné stavy objednávok. Tieto stavy objenávok sa zároveň kategorizujú do základných typov (vytvorená, pripravená a pod.).
novinka vylepšenie objednávky stav objednávky

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk