Náhodný výber z noviniek

Deaktivácia zliav
Pri produkte pribudla nová možnosť a to deaktivovať zľavy v ktorých sa produkt nachádza. Ak sa pri produkte zľavy deaktivujú, na produkt sa nebudú aplikovať žiadne zľavy zo zľavového manažmentu.
novinka vylepšenie produkt zľavy
DSA feed
V systéme bol upravený DSA feed tak aby neobsahoval duplicitne produkty. Každý produkt sa nachádza vo feede len raz.
úprava/zmena feed DSA
Zobrazovanie neaktívnych produktov
Detail produktu je z dôvodu SEO dostupný aj pri neaktívnych produktoch. V listingu, vyhľadávaní a exportoch sa tento produkt nevyskytuje.
úprava/zmena vylepšenie produkt

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk