Náhodný výber z noviniek

Luigi's box | Produktové SKU
Luigi's box produktový feed bol rozšírený o pole SKU produktu.
úprava/zmena feed Luigi's box produkt SKU
Kategórie
Kategorický strom bol rozšírený o zakladné prepínače nastavenej kategórie
vylepšenie kategórie
Google shopping feed | Autorizácia a nákupné ceny
Do google shopping feed-u je možné zvoliť či chcete zahrnúť aj vaše nákupné ceny, zároveň je možné na tento feed nastaviť autorizáciu cez meno a heslo.
novinka vylepšenie feed google autorizácia ceny

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk