Náhodný výber z noviniek

Úprava výpočtu ceny bez DPH
V systéme bol upravený algoritmus na výpočet ceny bez DPH, výsledná cena sa prepocítava účtovným vzorcom
úprava/zmena vylepšenie produkt cena
Export faktúr
Do prehľadu faktúr bola pridaná možnosť exportovať faktúry a dobropisy. Export obsahuje základné údaje o kupujúcom a cenách
novinka export faktúry
| Automatické faktúry
Môžete si vytvoriť automatické generovanie faktúr po úspešnom zaplatení objednávky
novinka objednávky faktúry

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk