Náhodný výber z noviniek

| Filter podľa predajne
Pribudla nová možnosť filtrovať produkty podľa predajne, na ktorej sa nachádzajú.
vylepšenie novinka filter predajne
| template PDF fakúry
Možnosť upraviť/nastaviť šablónu dokumentu faktúry, ktorá sa v systéme generuje do PDF
novinka vylepšenie faktúry template pdf
| Automatické faktúry
Môžete si vytvoriť automatické generovanie faktúr po úspešnom zaplatení objednávky
novinka objednávky faktúry

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk