Náhodný výber z noviniek

Používateľ | Cenová skupina
Do nastavení bola pridaná možnosť automatického priradenia cenovej skupiny. Vybraná cenová skupina bude automaticku priradená každému novo zaregistrovanému používateľovi.
novinka vylepšenie použivateľ
Doprava + platba | dph
Pridaná možnosť nastaviť výšku DPH pre dopravu a platbu
novinka vylepšenie objednávky doručenia platby dph
Pridávanie produktu do objednávky
Pri vybratí nového produktu do objednávky pri jej editovaní v administrácií sa zahrňujú podmienky pre správnu cenu a síce aktuálna zľava, používateľ ktorý vytvoril objednávku.
úprava/zmena vylepšenie objednávky

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk