Náhodný výber z noviniek

PPC Bee | konfigurácia
Konfigurácia PPC Bee feedu bola rozšírená o možnosť zvoliť si do akej úrovne sa majú kategórie zahŕňať a možnosť zvoliť si spracovanie parametrov na každej / listových kategóriách.
novinka vylepšenie feed PPCBee
Release log
Spustenie release logu, zoznamu prác spravených v systéme GRANDUS
novinka
Úprava výpočtu ceny bez DPH
V systéme bol upravený algoritmus na výpočet ceny bez DPH, výsledná cena sa prepocítava účtovným vzorcom
úprava/zmena vylepšenie produkt cena

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk